search
 
דף הבית
ברזים>
ברזים מודרנים
 
E0BA0123DICM
ברז פרח  פיה ישרה CONCRETE
E0BA0123CICM
ברז פרח  פיה מעוגלת CONCRETE
E0BA0124DICM
ברז פרח פיה ישרה ארוכה CONCRETE
E0BA0124CICM
ברז פרח פיה מעוגלת ארוכה CONCRETE
E0BA0129DICM
ברז פרח גבוה פיה ישרה CONCRETE
E0BA0129CICM
ברז פרח גבוה פיה מעוגלת CONCRETE
E0BA0113DICM
מערכת מהקיר 148 CONCRETE
E0BA0113SPDICM
מערכת מהקיר 148 CONCRETE
E0BA0114DICM
מערכת מהקיר 198 CONCRETE
E0BA0114SPDICM
מערכת מהקיר 198 CONCRETE
E0BA0113CICM
מערכת מהקיר 146 CONCRETE
E0BA0113SPCICM
מערכת מהקיר 146 CONCRETE
E0BA0114CICM
מערכת מהקיר 206 CONCRETE
E0BA0114SPCICM
מערכת מהקיר 206 CONCRETE
E0BA0125H1ICM
ברז קשת מופרד גובה 300 CONCRETE
E0BA0125H3ICM
ברז קשת מופרד גובה 400 CONCRETE
E0BA0125H2ICM
ברז קשת מופרד גובה 500 CONCRETE
PR37AA201
ברז פרח Tab
PR37AA202
ברז פרח פיה ארוכה Tab
PR37AF201
ברז פרח גבוה פיה ארוכה Tab
PR37AH101
מערכת מהקיר לכיור רוזטה אחת Tab
PR37AH201
מערכת מהקיר לכיור רוזטות נפרדות Tab
PR37AH102
מערכת ארוכה מהקיר לכיור רוזטה אחת Tab
PR37AH202
מערכת ארוכה מהקיר לכיור רוזטות נפרדות Tab
PR38AA201
ברז פרח Tip
PR38AA202
ברז פרח פיה ארוכה Tip
PR38AF201
ברז פרח גבוה פיה ארוכה Tie
PR38AH101
מערכת מהקיר לכיור רוזטה אחת Tip
PR38AH201
מערכת מהקיר לכיור רוזטות נפרדות Tip
PR38AH102
מערכת ארוכה מהקיר לכיור רוזטה אחת Tip
PR38AH202
מערכת ארוכה מהקיר לכיור רוזטות נפרדות Tip
E0BA0123DINOX
ברז פרח  פיה ישרה INOX
E0BA0123CINOX
ברז פרח  פיה מעוגלת INOX
E0BA0124DINOX
ברז פרח פיה ישרה ארוכה INOX
E0BA0124CINOX
ברז פרח פיה מעוגלת ארוכה INOX
E0BA0129DINOX
ברז פרח גבוה פיה ישרה INOX
E0BA0129CINOX
ברז פרח גבוה פיה מעוגלת INOX
E0BA0113SPDINOX
מערכת מהקיר 148 INOX
E0BA0114DINOX
מערכת מהקיר 198 INOX
E0BA0114SPDINOX
מערכת מהקיר 198 INOX
E0BA0113CINOX
מערכת מהקיר 146 INOX
E0BA0113SPCINOX
מערכת מהקיר 146 INOX
E0BA0114CINOX
מערכת מהקיר 206 INOX
E0BA0114SPCINOX
מערכת מהקיר 206 INOX
E0BA0125H3INOX
ברז קשת מופרד גובה 500 INOX
E0BA0125H2INOX
ברז קשת מופרד גובה 400 INOX
E0BA0125H1INOX
ברז קשת מופרד גובה 300 INOX
YA8086006
ברז שלישיה פחוס ודק YATIN SLIM
YA8086002
ברז פרח גבוה פחוס ודק YATIN SLIM
YA8086001
ברז פרח נמוך פחוס ודק YATIN SLIM
YA8080002
ברז פרח גבוה אנטרפרייז
YA8080001
ברז פרח נמוך אנטרפרייז YATIN
YA8075031
ברז פרח נמוך פיה דקה מלבנית YATIN
YA8075002
ברז פרח גבוה פיה דקה מלבנית YATIN
PR34AA201
ברז פרח Tie
PR34AA202
ברז פרח פיה ארוכה Tie
PR34AF201
ברז פרח גבוה פיה ארוכה Tie
PR34AH101
מערכת מהקיר לכיור רוזטה אחת Tie
PR34AH201
מערכת מהקיר לכיור רוזטות נפרדות Tie
PR34AH102
מערכת ארוכה מהקיר לכיור רוזטה אחת Tie
PR34AH202
מערכת ארוכה מהקיר לכיור רוזטות נפרדות Tie
PR34CC201
פיה מהקיר Tie
BA420
מערכת קומפלט לאמבטיה מהרצפה BA
BA1351
ברז קיר BA
BA53
ברז פרח גבוה BA
BA51
ברז פרח BA
BA30
ברז ניתוק BA
BA10
מערכת קומפלט לאמבטיה BA
KA551
ברז קיר
KA51
E0BA0106CRL
ידית הפעלה ג
PR27AA201CLR
ברז פרח עם ידית טוויסט כרום
PR27AA202CLR
ברז פרח פיה ארוכה עם ידית טוויסט כרום
PR27AF201CLR
ברז פרח גבוה פיה ארוכה עם ידית טוויסט כרום
PR27AH101CLR
ברז מהקיר עם ידית טוויסט כרום
PR27AH102CLR
ברז מהקיר פיה ארוכה עם ידית טוויסט כרום
PR27AW201CLR
ידית הפעלה טוויסט כרום
PR27CE203CRL
ברז מהתיקרה
PR27EB101CLR
מערכת קומפלט מהקיר לאמבטיה עם ידית טוויסט כרום
PR27CC201CRL
פיה מהקיר כרום
U0BA8010CRL
ברז פרח פיה מסובבת גבוה כרום
U0BA8020CRL
ברז פרח פיה מסובבת נמוך כרום
U0BA8015CRL
ברז פרח פיה מסובבת גבוה הפעלה בגובה משטח כרום
U0BA8009CRL
ברז 3 חורים פיה מסובבת כרום
U0BA8001CRL
ברז פרח פיה מסובבת הפעלה בנפרד כרום
U0BA8014SXCRL
מערכת מהקיר רוזטה אחת פיה מסובבת כרום
U0BA8055CRL
פיית מילוי מסובבת כרום
PR32AA201
ברז פרח מרובע
PR32AA202
ברז פרח מרובע פיה ארוכה
PR32AF201
ברז פרח מרובע גבוה פיה ארוכה
PR32AH101
ברז מהקיר מרובע רוזטה אחת
PR32AH102
ברז מהקיר מרובע פיה ארוכה רוזטה אחת
PR32AH201
ברז מהקיר מרובע רוזטות נפרדות
PR32AH202
ברז מהקיר מרובע פיה ארוכה רוזטות נפרדות
PR32CC201
פיית מילוי מרובעת
PR31AA201
ברז פרח מרובע
PR31AA202
ברז פרח מרובע פיה ארוכה
PR31AF201
ברז פרח מרובע גבוה פיה ארוכה
PR31AH101
ברז מהקיר מרובע רוזטה אחת
PR31AH102
ברז מהקיר מרובע פיה ארוכה רוזטה אחת
PR31AH201
ברז מהקיר מרובע רוזטות נפרדות
PR31AH202
ברז מהקיר מרובע פיה ארוכה רוזטות נפרדות
PR31CC201
פיית מילוי מרובעת
Q0BA6023CRL
ברז פרח נמוך מינימליסטי
Q0BA6024CRL
ברז פרח נמוך פיה ארוכה מינימליסטי
Q0BA6025CRL
ברז פרח גבוה מינימליסטי
Q0BA6013SPSXCRL
מערכת מהקיר אינטרפוץ ופיה שתי רוזטות עגולות
Q0BA6013SXCRL
מערכת מהקיר אינטפרוץ ופיה רוזטה אחת מלבנית
Y0BAC018CRL
ברז פרח יצוק נמוך
Y0BAC025CRL
ברז פרח יצוק גבוה
Y0BAC014SXCRL
מערכת מהקיר לכיור רוזטה אחת
Y0BAC014SPSXCRL
מערכת מהקיר לכיור רוזטות נפרדות
Z0BAD018CRL
ברז פרח יצוק נמוך כרום
Z0BAD025CRL
ברז פרח יצוק גבוה כרום
Z0BAD014SXCRL
מערכת מהקיר לכיור אינטרפוץ ופיה רוזטה אחת כרום
Z0BAD014SPSXCRL
מערכת מהקיר לכיור אינטרפוץ ופיה רוזטות נפרדות כרום
E0BA0118LCRL
ברז פרח נמוך מינימלי ביותר כרום
E0BA0119LCRL
ברז פרח נמוך פיה ארוכה מינימלי ביותר כרום
E0BA0123LCRL
ברז פרח גבוה פיה ארוכה מינימלי ביותר כרום
E0BA0125H1CRL
מערכת לכיור רחצה אינטרפוץ ופיה נמוכה מופרדים מינימלי ביותר כרום
E0BA0125H2CRL
מערכת לכיור רחצה אינטרפוץ ופיה גבוהה מופרדים מינימלי ביותר כרום
E0BA0113SPSXCRL
מערכת מהקיר לכיור אינטרפוץ ופיה נפרדת מינימלי ביותר כרום
E0BA0114SXCRL
מערכת מהקיר לכיור אינטרפוץ ופיה רוזטה אחת מלבנית מינימלי ביותר כרום
E0BA0114SPSXCRL
מערכת מהקיר לכיור אינטרפוץ ופיה נפרדת ארוכה שתי רוזטות מינימלי ביותר כרום
E0BA0155CRL
פיית מילוי מינימלית ביותר כרום
H0BA1013CRL
ברז מפל לכיור הפעלה חמים קרים מופרדת על גוף הברז
H0BA1055CRL
פיית מפל לכיור או למילוי אמבט
YA8070002
ברז פרח גבוה
042570
ברז יצוק פרלטור מתכוונן
042670
ברז יצוק MUST מעוצב
043130
ברז פרח מינימליסטי
091490
ברז ברבור גור
090570
ברז ברבור
041490
ברז ברבור גור
060570
ברז ברבור
LM51
ברז פרח מינימלי פיה קצרה
LM52
ברז פרח מינימלי גבוה פיה קצרה
LM54
ברז פרח קצר ללא POP-UP
LM151
ברז פרח קצר פיה ארוכה
LM152
ברז פרח מינימלי גבוה פיה ארוכה
LM154
ברז פרח קצר פיה ארוכה ללא POP-UP
LM254
ברז פרח גבוה פיה קצרה מינימלי ללא POP-UP
LM551
מערכת לכיור מהקיר פיה קצרה
LM5511
מערכת לכיור מהקיר פיה ארוכה
CU51
ברז פרח מרובע
CU52
ברז פרח גבוה מרובע
CU151
ברז פרח פיה ארוכה מרובע
CU152
ברז פרח גבוה פיה ארוכה מרובע
CU551
מערכת מהקיר לכיור מרובעת
LV51
ברז פרח מינימלי אובלי
LV150
ברז פרח בינוני מינימלי אובלי
LV354
ברז פרח גבוה מינימלי אובלי
LV551
מערכת מהקיר לכיור מינימלי אובלי
 אודות
  צור קשר 
 About Us